Aanvrager/Melder
E. van WEzel
Locatie
Huijbergen, Moerkantsebaan 3
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Weigering
Download besluit
Projectleider
J.M. Rahder
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2030471
Datum laatste wijziging
27-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail