Aanvrager/Melder
W.J.M. Luijten
Locatie
Hooge Mierde, Haarweg 2
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)l/aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download W.J.M. Luijten - Hooge Mierde - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
J.M. Rahder
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2061890
Datum laatste wijziging
24-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.