Aanvrager/Melder
A.J. den Boer
Locatie
Dongen, Vaartweg 15
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
het uitbreiden van een melkrundveehouderij
Projectleider
Gorissen, B.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2018243
Datum laatste wijziging
27-09-2012
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.