Aanvrager/Melder
V.O.F. Veemesterij W.M. van der Heijden
Locatie
Someren, Landbouwstraat 25
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
De aanvraag is doorgestuurd naar de Provincie Limburg ivm gewijzigd bevoegd gezag: een uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Weigering
Download V.O.F. Veemesterij W.M. van der Heijden - Someren - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
E. Deckers
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
C2151546
Datum laatste wijziging
21-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.