Aanvrager/Melder
V.O.F. Veemesterij W.M. van der Heijden
Locatie
Someren, Landbouwstraat 25
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
De aanvraag is doorgestuurd naar de Provincie Limburg ivm gewijzigd bevoegd gezag: een uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Weigering
Download besluit
Projectleider
E. Deckers
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
C2151546
Datum laatste wijziging
21-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail