Aanvrager/Melder
Het4kant Beheer
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft de aanleg van drie tijdelijke Wadi-voorzieningen ten behoeve van de wateropvang afkomstig van grondwateronttrekking tijdens de bouwfase van nieuwbouw Danone Cuijk.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Erik Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2016-4778
Datum laatste wijziging
25-10-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail