Aanvrager/Melder
Mirec B.V.
Locatie
Eindhoven, Hastelweg 251
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 21.01.2020
Omschrijving
het aanleggen van een pomp-/bemonsteringsput, gelegen aan Hastelweg 251 te Eindhoven
Vergunning
Download Mirec B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2019-10434
Datum laatste wijziging
22-01-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.