Aanvrager/Melder
Van Kaathoven Nederland B.V.
Locatie
Eindhoven, Boutenslaan 195
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 16.10.2020
Omschrijving
De aanvraag betreft de interne verbouwing van een bestaand bedrijfsgebouw, binnen de inrichting van Van Kaathoven Nederland B.V., gelegen aan Vliegeniersstraat 27 te Uden.
Vergunning
Download Van Kaathoven Nederland B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Odbn
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z-109835
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail