Aanvrager/Melder
Hendrikx Landbouw BV
Locatie
Ommel, Ommelsbroek 12
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Hendrikx Landbouw BV - Ommel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
R. Verhofstad
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2150437
Datum laatste wijziging
20-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.