Aanvrager/Melder
Gemeente Hilvarenbeek
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 02.02.2021
Omschrijving
het verstoren van roeken en verwijderen van hun nesten op enkele percel
Vergunning
Download Gemeente Hilvarenbeek - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/131505
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.