Aanvrager/Melder
Melkveebedrijf Fabrie
Locatie
Bladel, Ambachtsweg 20
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering voor een veehouderijbedrijf
Verlening
Download Melkveebedrijf Fabrie - Bladel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2072034
Datum laatste wijziging
27-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.