Aanvrager/Melder
Melkveebedrijf Fabrie
Locatie
Bladel, Ambachtsweg 20
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering voor een veehouderijbedrijf
Verlening
Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2072034
Datum laatste wijziging
27-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail