Aanvrager/Melder
Gemeente Gemert-Bakel
Locatie
Gemert-Bakel
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een energieopslagsysteem ter plaaste van MFA te Handel
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2104119
Datum laatste wijziging
19-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail