Aanvrager/Melder
Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 28.11.2022
Omschrijving
het plaatsen van twee vangkooien voor het vangen van kauwen en kraaien ter bescherming van zomer- en wintergraan proefvelden
Weigering
Download Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/179252
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail