Aanvrager/Melder
B.V. Opslag voor Benzine en Olie, Theodorushaven
Locatie
Bergen Op Zoom, Van Konijnenburgweg 40
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 22.05.2020
Omschrijving
een aanvraag om omgevingsvergunning voor ingebruikneming van alle opslagtanks en reviseren van vergunning, voor de inrichting
Vergunning
Download B.V. Opslag voor Benzine en Olie, Theodorushaven - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer H. Lobbezoo
Contact
(013) 206 05 15
Zaaknummer
19100456
Datum laatste wijziging
22-05-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.