Aanvrager/Melder
RWE Generation NL BV
Locatie
Geertruidenberg, Amerweg 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 31.10.2019
Omschrijving
verzoek ontvangen om de een verzoek om de op 12 december 2017 aan RWE Generation NL B.V verleende omgevingsvergunning aan te passen, voor de inrichting, gelegen aan Amerweg 1 te Geertruidenberg
Weigering
Download RWE Generation NL BV - Geertruidenberg - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Jochems
Contact
(013) 206 04 52
Zaaknummer
19061602
Datum laatste wijziging
01-11-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.