Aanvrager/Melder
Ardagh Glass Dongen B.V.
Locatie
Dongen, Postbus 60
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 05.05.2020
Omschrijving
het plaatsen van een koelinstallatie voor oven 15, voor de inrichting
Vergunning
Download Ardagh Glass Dongen B.V. - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer B. van den Bogaard
Contact
(013) 206 04 40
Zaaknummer
20031216
Datum laatste wijziging
04-05-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.