Aanvrager/Melder
Van Iersel Ravenstein B.V.
Locatie
Ravenstein, Bulk 33
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 05.10.2018
Omschrijving
Het betreft het stellen van maatwerkvoorschriften ingevolge artikel 2.9 van het activiteitenbesluit voor de inrichting gelegen aan Bulk 33 te Ravenstein.
Verlening
Download besluit
Projectleider
H. van Kuik
Contact
(0485) 72 92 11
Zaaknummer
Z/076681
Datum laatste wijziging
04-10-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail