Aanvrager/Melder
L. van DIjk
Locatie
Groeningen, Maasstraat 10
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/ aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download L. van DIjk - Groeningen - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
S. Teerink
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2067254
Datum laatste wijziging
03-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.