Aanvrager/Melder
H. Wagenaars Holding B.V.
Locatie
Boxtel, Schouwrooij 8
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft de verbouw van een bedrijfspand gelegen aan de Industrieweg 9 te Boxtel.
Vergunning
Download H. Wagenaars Holding B.V. - Boxtel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
N. van den Wijngaard
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
17962-52422
Datum laatste wijziging
17-02-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.