Aanvrager/Melder
Gemeente Eindhoven
Locatie
Eindhoven, Stadhuisplein 1
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 28.07.2022
Omschrijving
Betreft het open bodemenergiesysteem van Stadhuis Eindhoven ter plaatse van Stadhuisplein 1 te Eindhoven.
Vergunning
Download Gemeente Eindhoven - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
Mevrouw S. Kuiper
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z.248189
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail