Aanvrager/Melder
Ardagh Group Netherlands BV
Locatie
Dongen, Eindsestraat 133
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het plaatsen van 2 overkappingen
Vergunning
Download Ardagh Group Netherlands BV - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer B. v an den Bogaard
Contact
(013) 206 04 40
Zaaknummer
17100701
Datum laatste wijziging
28-11-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.