Aanvrager/Melder
Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl
Locatie
Eindhoven, Karel de Grotelaan 355
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 23.02.2018
Omschrijving
de sloop van het Grafisch Lyceum
Vergunning
Download Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
C. de Kleine
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/059610
Datum laatste wijziging
23-02-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.