Aanvrager/Melder
Trobas Gelatine BV
Locatie
Dongen, Steenstraat 9
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Kappen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het kappen van twee eiken
Vergunning
Download Trobas Gelatine BV - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw E. Eversdijk
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14100794
Datum laatste wijziging
27-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.