Aanvrager/Melder
Hydreco B.V.
Locatie
Breda, Minervum 7181
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een aanvraag voor een vergunning krachtens de Waterwet, voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een energieopslagsysteem bij Fontys Hogeschool aan het Zwijsenplein 1 te Tilburg.
Vergunning
Download Hydreco B.V. - Breda - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
R. Cornelisse
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
16090353
Datum laatste wijziging
13-12-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.