Aanvrager/Melder
Mars Nederland BV
Locatie
Veghel, Taylorweg 5
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft het aanbouwen van een onderhoudswerkplaats en opslagruimte voor perscontainers en het herinrichten van het TD (technische dienst) gebouw op de locatie Taylorweg 5 te Veghel.
Vergunning
Download Mars Nederland BV - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
A.van der Laar-Geerts
Contact
(0485) 72 91 98
Zaaknummer
9917-140353-55602
Datum laatste wijziging
14-04-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.