Aanvrager/Melder
N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
Locatie
Rotterdam, Postbus 4472
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 13.08.2018
Omschrijving
Innamepompstation Bergsche Maas Werkendam
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2018-003
Datum laatste wijziging
14-08-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail