Aanvrager/Melder
Van Happen Holding B.V.
Locatie
Eindhoven, Weijerbeemd 10
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Een aantal wijzigingen binnen het bedrijf.
Vergunning
Download Van Happen Holding B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2016-2012
Datum laatste wijziging
28-12-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.