Aanvrager/Melder
Stichting Woonpartners
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 13.12.2022
Omschrijving
verzoek tot het wijzigen van de afgegeven ontheffing voor renovatiewerkzaamheden
Vergunning
Download Stichting Woonpartners - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/180806
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail