Aanvrager/Melder
SABIC Innovatieve Plastics B.V.
Locatie
Bergen Op Zoom, Plasticslaan 1
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 07.05.2019
Omschrijving
het beheer van de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw
Vergunning
Download SABIC Innovatieve Plastics B.V. - Bergen Op Zoom - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
H. Kars
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/089593
Datum laatste wijziging
06-05-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.