Aanvrager/Melder
Milieu Service Brabant B.V.
Locatie
Boxtel, Schouwrooij 8
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 17.01.2019
Omschrijving
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten om ambtshalve een voorschrift aan de omgevingsvergunning d.d. 13 oktober 2015 met kenmerk 17963-43095 te verbinden.
Vergunning
Download Milieu Service Brabant B.V. - Boxtel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer J. Smeets
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z-068384
Datum laatste wijziging
23-07-2019