Aanvrager/Melder
FrieslandCampina DMV B.V.
Locatie
Veghel, N.C.B.-laan 80
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft het aanpassen/vernieuwen van de dakpallet van gebouw EC1.
Vergunning
Download FrieslandCampina DMV B.V. - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Frank Snels
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
9957-128044
Datum laatste wijziging
30-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.