Aanvrager/Melder
Waterschap Aa en Maas, RWZI Den Bosch
Locatie
'S-HERTOGENBOSCH, Treurenburg 4
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
voor kennisgeving aangenomen
Omschrijving
Hulpstof Methanol vervangen door Brenntaplus VP1.
Projectleider
Jong, O. de
Zaaknummer
C2141613
Datum laatste wijziging
07-05-2014

Contact

Vergunning detail