Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Wanroij, Lepelstraat 15
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 12.09.2020
Omschrijving
de realisatie van 3 vrijstaande woningen aan de Hapseweg uitgevoerd nabij huisnummer 35 Hapseweg te Wanroij
Weigering
Download Privé persoon - Wanroij - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/116275
Datum laatste wijziging
11-09-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.