Aanvrager/Melder
A. Lavrijsen
Locatie
Reusel, Postelsedijk 11a
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
Het wijzigen van luchtwassers en enkele interne wijzigingen op het bedrijf.
Weigering
Download besluit
Projectleider
De heer R. Verheijen
Contact
088 3690369
Zaaknummer
633870
Datum laatste wijziging
05-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail