Aanvrager/Melder
A. Lavrijsen
Locatie
Reusel, Postelsedijk 11a
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
Het wijzigen van luchtwassers en enkele interne wijzigingen op het bedrijf.
Weigering
Download A. Lavrijsen - Reusel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer R. Verheijen
Contact
088 3690369
Zaaknummer
633870
Datum laatste wijziging
05-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.