Aanvrager/Melder
Vereniging Natuurmonumenten
Locatie
Loon Op Zand
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
wijziging van de vergunning voor het project Lobelia, fase 3 te Loon op Zand en Tilburg. De wijzigingen betreffen: - aanleg meander; - aanleg sloot; - nieuwe locatie van de vennen (de vennen zijn opgeschoven wegens het aantreffen van leemlagen op een iets ander locatie; - verlenging van de termijn. Door deze wijzigingen wordt verzocht om 2,7 ha. extra te ontgronden met een hoeveelheid van 90.000 m3.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Leenheers, F.
Zaaknummer
C2117317
Datum laatste wijziging
17-01-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail