Aanvrager/Melder
Stichting het Noordbrabants Landschap
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag heeft betrekking op het afgraven van graslanden in De Brand tot 20 à 30 cm diep. Deze maatregel is noodzakelijk én gunstig voor de ontwikkeling van natte schraalgraslanden. Daarnaast zullen er ook 2 poelen gegraven worden t.b.v. vooral de boomkikker en kamsalamander.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Erik Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2016-6218
Datum laatste wijziging
11-01-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail