Aanvrager/Melder
Milieustraat Hank
Locatie
Hank, Stadhoudershoef 12
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding onherroepelijk
Omschrijving
een milieuneutrale wijziging voor het vergroten van de jaardoorzet grof/fijn tuinafval
Projectleider
Otter, K. den
Zaaknummer
C2090002

Contact

Vergunning detail