Aanvrager/Melder
Ennatuurlijk B.V.
Locatie
Eindhoven, Beukenlaan 2A
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 18.11.2020
Omschrijving
een aanvraag milieuneutraal veranderen voor het wijzigen van de inrichtingsgrens door het grondoppervlak te verkleinen
Vergunning
Download Ennatuurlijk B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer K. van Broekhoven
Contact
(013) 206 03 88
Zaaknummer
20091659
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail