Aanvrager/Melder
Ad's Klus en Loonwerkbedrijf
Locatie
Drunen, Honderdbunderweg 13
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 21.12.2022
Omschrijving
Het gedeeltelijk intrekken van de Wet natuurbeschermingsvergunning.
Vergunning
Download Ad's Klus en Loonwerkbedrijf - Drunen - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/151916
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail