Aanvrager/Melder
van den Heuvel-Knoops V.O.F.
Locatie
Bakel, Muizenhol 1
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Weigering
Download van den Heuvel-Knoops V.O.F. - Bakel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
P. Zeedzen
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/010554
Datum laatste wijziging
15-08-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.