Aanvrager/Melder
Nutrifeed Veghel B.V.
Locatie
Veghel, Postbus 441
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag betreft het aanleggen van een laadkuil gelegen aan de Lage Landstraat 7 te Veghel.
Vergunning
Download Nutrifeed Veghel B.V. - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
A. Huisman
Contact
(0485) 72 92 02
Zaaknummer
Z-004727-18785
Datum laatste wijziging
16-07-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.