Aanvrager/Melder
C.A.A. van de Wouw
Locatie
Esbeek, Larestraat 1a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 18.08.2021
Omschrijving
het gedeeltelijk intrekken van een Wet natuurbeschermingsvergunning voor de veehouderij
Vergunning
Download C.A.A. van de Wouw - Esbeek - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/138837

Contact

Vergunning detail