Aanvrager/Melder
Melkveebedrijf Oudshoorn
Locatie
Asten, Weivelden 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Melkveebedrijf Oudshoorn - Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
H. Ebbers
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2064015
Datum laatste wijziging
26-11-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.