Aanvrager/Melder
Gemeente Son en Breugel
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 25.12.2020
Omschrijving
de kap en herplanting van een bomenrij ten behoeve van de wegverbreding
Weigering
Download Gemeente Son en Breugel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/128455
Datum laatste wijziging
24-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.