Aanvrager/Melder
Woningstichting Compaen
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 01.09.2023
Omschrijving
renovatiewerkzaamheden
Vergunning
Download Woningstichting Compaen - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/166441
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail