Aanvrager/Melder
B.J. Derks
Locatie
Escharen, Boltschestraat 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 17.12.2020
Omschrijving
Afwijzing besluit toepassen hardheidsclausule Beleidsregel natuurbescherming
Weigering
Download B.J. Derks - Escharen - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
C2268475
Datum laatste wijziging
17-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.