Aanvrager/Melder
Rokxbouwadvies BV
Locatie
Moerdijk, Lapdijk 16
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een bestaande melkrundveehouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Claerhoudt, B.A.M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2075815
Datum laatste wijziging
12-02-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail