Aanvrager/Melder
Rokxbouwadvies BV
Locatie
Moerdijk, Lapdijk 16
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een bestaande melkrundveehouderij
Verlening
Download Rokxbouwadvies BV - Moerdijk - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Claerhoudt, B.A.M.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2075815
Datum laatste wijziging
12-02-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.