Aanvrager/Melder
Inland Terminal Veghel B.V.
Locatie
Veghel, Marconiweg 3
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Uitwegen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het project is gelegen aan de Marconiweg 3 te Veghel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie F, nummers 5433 en 5565, sectie R, nummer 795.
Vergunning
Download Inland Terminal Veghel B.V. - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Mw. E.W.M. van de Laar-Geerts
Contact
(0485) 72 91 44
Zaaknummer
17710-40095
Datum laatste wijziging
15-09-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.