Aanvrager/Melder
M.P. Kanters en C.A. Kanters-van der Steenhoven
Locatie
Elsendorp, Elsendorpseweg 99
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download M.P. Kanters en C.A. Kanters-van der Steenhoven - Elsendorp - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2057728
Datum laatste wijziging
14-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.