Aanvrager/Melder
Mepavex Logistics BV
Locatie
Bergen Op Zoom, Blankenweg 11
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 21.11.2019
Omschrijving
een aanvraag voor de activiteit 'Groupage' in Noordland 8
Vergunning
Download Mepavex Logistics BV - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
T. de Rijk
Contact
(013) 206 03 06
Zaaknummer
19070107
Datum laatste wijziging
21-11-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.