Aanvrager/Melder
Reiling Sterksel B.V.
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het scheiden van mest in de ontvangsthal, het verruimen van de doorzetcapaciteit van mest, de op- en overslag van chemicaliën ten behoeve van de luchtbehandeling en het plaatsen van een propaantank
Vergunning
Download Reiling Sterksel B.V. - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer R. Smeets
Contact
(088) 369 05 35
Zaaknummer
HZ_WABO-2015-643
Datum laatste wijziging
18-09-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.